Vi gjennomfører interne kurs i din virksomhet

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Kurset passer for alle som skal få utført, eller ha roller i, prosjekter hvor Byggherreforskriften kommer til anvendelse. Virkeområde: «arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid»

 • Byggherrer, byggherrens representant og SHA-koordinator – KU – KP
 • Prosjektledere, anleggsledere og byggeledere
 • Verneombud, AMU medlemmer, HMS ledere o.a.
 • Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter
 • Arbeidsgivere og enmannsbedrifter, eiendomsutviklere o.a.
 • Konsulenter, rådgivere, bedriftshelsetjeneste o.a.
 • Boligbyggelag, borettslag, eiendomsselskap, fylkeskommuner og kommuner

Kurset er et grunnleggende kurs, og utgjør Modul 1 i vår koordinatorskole.

Dette får du

God forståelse av roller og krav gitt i Byggherreforskriften. Også relatert til andre myndighetskrav. Forskjeller, likheter og viktige avgrensinger, i forhold til internkontrollovgivningen. Hvor går skillet mellom HMS og SHA? Hva er likhetene og hva utgjør forskjell? Hvem gjør hva, og hvorfor?

 • God innsikt i lovgivers intensjoner, forventninger og krav, samt forskriftens bakgrunn og innplassering i helheten
 • Innsikt i, og kjennskap til, andre relevante forskrifter og spesifikke krav som er sentrale i alt bygge- og anleggsarbeid
 • God forståelse av byggherrens ansvar, plikter og rolle i forbindelse med prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsprosjekter
 • God innsikt i, og kunnskap om, hvordan byggherren oppfyller kravet til planlegging av SHA i prosjektene — SHA-plan(legging)
 • Kursbevis og kompendium

Krav til forkunnskaper

En viss kjennskap til byggherreforskriftens innhold og virkeområde er en fordel. Det er også en stor fordel med erfaring fra ledelse eller administrative oppgaver i bygge- og anleggsbransjen, som f. eks. innen eiendomsdrift, prosjektering, utførelse, realisering, gjennomføring, byggeledelse, anleggsledelse, koordinering o.a.

Det forutsettes også erfaring og kunnskap om øvrige lov og forskriftskrav som er relevante for B&A, og denne typen aktiviteter og gjennomføring av prosjekter. Generell interesse for, og kunnskap om, HMS – SHA og arbeidsmiljølovgivningen er selvsagt en stor fordel.

Mer informasjon om kurs i OSLO

Oppfriskingskurs

Vi kan nå også tilby en dags oppfriskingskurs for dem som tidligere har gjennomført Modul 1 om byggherreforskriften og Modul 2 for SHA-Koordinator.

Oppfriskingskurset går også dypere inn i enkelte temaer og problemstillinger, og er ikke et rent repetisjonskurs. Det er mer riktig å se det som en Modul 3.

Kurset arrangeres kun bedriftsinternt, og kursdeltakelse forutsetter tidligere gjennomført 2 dagers kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

Digitale kurs

Det er mange gode grunner til at KIBY AS og Koordinatorskolen AS ikke tilbyr kurs gjennom Teams, Zoom, Skype e.l. Det er mye som kan egne seg for slik undervisning, men ikke dette temaet.

Dette temaet er svært omfattende og komplisert, og KIBY AS skal stå inne for det faglige utbyttet - læringskvaliteten - læringsprosessen. Tilsvarende stå inne for at deltakerne har vært aktivt tilstede og dermed kan skrive under på kursbeviset.

Portrettfoto av kurslederen

Kurs­leder

Ansvarlig for gjennomføringen av kurset, er tidligere senior­inspektør i Arbeidstilsynet (AT), arbeids- og organisasjons­pedagog Kjell-Ivar By (M.Ed.), som har mer enn 30 års erfaring fra ulike leder­roller, samt HMS og SHA i byggeprosjekter. By har også selv hatt rollen som SHA koordinator i mange små, store og komplekse byggeprosjekter innenfor stor­industrien. I tillegg også mangeårig tilsynsansvar for bygge- og anleggs­bransjen generelt, på vegne av AT. I denne rollen har By også arbeidet spesielt mye med byggherre­forskriften internt i AT, og eksternt, i form av tilsyn, veiledning, seminar, foredrag, fagkronikker o.a.