Vi gjennomfører interne kurs i din virksomhet

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på
bygge- og anleggsplasser

NB!
Egen spesialtilpasset Modul 2 for entreprenører, byggmestere - utførende virksomheter.

Nye endringer i forskriften er nært forestående. Hold deg oppdatert med kurs. Kurset passer for alle som skal få utført, eller ha roller i, prosjekter hvor Byggherreforskriften kommer til anvendelse. Virkeområde:
«arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid»

 • Byggherrer, byggherrens representant og SHA-koordinator - KU - KP
 • Prosjektledere, anleggsledere og byggeledere
 • Verneombud, AMU medlemmer, HMS ledere o.a.
 • Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter
 • Arbeidsgivere og enmannsbedrifter, eiendomsutviklere o.a.
 • Konsulenter, rådgivere, bedriftshelsetjeneste o.a.

Kurset er et grunnleggende kurs, og utgjør Modul 1 i vår koordinatorskole.

Dette får du

God forståelse av roller og krav gitt i Byggherreforskriften. Også relatert til andre myndighetskrav. Forskjeller, likheter og viktige avgrensinger, i forhold til internkontrollovgivningen. Hvor går skillet mellom HMS og SHA? Hva er likhetene og hva utgjør forskjell? Hvem gjør hva, og hvorfor?

 • God innsikt i lovgivers intensjoner, forventninger og krav, samt forskriftens bakgrunn og innplassering i helheten
 • Innsikt i, og kjennskap til, andre relevante forskrifter og spesifikke krav som er sentrale i alt bygge- og anleggsarbeid
 • God forståelse av byggherrens ansvar, plikter og rolle i forbindelse med prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsprosjekter
 • God innsikt i, og kunnskap om, hvordan byggherren oppfyller kravet til planlegging av SHA i prosjektene - SHA plan(legging)
 • Kursbevis og kompendium

Krav til forkunnskaper

En viss kjennskap til byggherreforskriftens innhold og virkeområde er en fordel. Det er også en stor fordel med erfaring fra ledelse eller administrative oppgaver i bygge- og anleggsbransjen, som f. eks. innen eiendomsdrift, prosjektering, utførelse, realisering, gjennomføring, byggeledelse, anleggsledelse, koordinering o.a.

Det forutsettes også erfaring og kunnskap om øvrige lov og forskriftskrav som er relevante for B&A, og denne typen aktiviteter og gjennomføring av prosjekter. Generell interesse for, og kunnskap om, HMS - SHA og arbeidsmiljølovgivningen er selvsagt en stor fordel.

Last ned informasjon om kurs i OSLO (PDF)

Oppfriskingskurs

Vi kan nå også tilby en dags oppfriskingskurs for dem som tidligere har gjennomført Modul 1 om byggherreforskriften og Modul 2 for SHA Koordinator

Oppfriskingskurset går også dypere inn i enkelte temaer og problemstillinger, og er ikke et rent repetisjonskurs. Det er mer riktig å se det som en Modul 3.
Kurset arrangeres kun bedriftsinternt, og kursdeltakelse forutsetter tidligere gjennomført 2 dagers kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

Kurskalender

Åpent kurs om
Byggherreforskriften (Modul 1)


Oslo:

2020 27 jan.
Forkurs til fordypningskurs for rollen som SHA-koordinator
Oslo, 27. januar 2020

Last ned kursinformasjon (PDF)

Komplettér kunnskapen med Modul 2:
Oslo, 28. januar 2020 - samme sted.
Mer informasjon om (Modul 2)

Påmelding eller mer informasjon

Kontakt oss med spørsmål om praktiske detaljer og andre forhold du vil vite mer om, så kontakter vi deg.
Alle felt må fylles ut.

Hvis du ser flere felt nedenfor, la dem være i fred. De er ment å beskytte skjemaet mot misbruk.


KIBY as tilbyr også andre tjenester:
 • Rådgivning og veiledning
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Revisjoner
 • Inspeksjoner
 • Kontroller (internt tilsyn)
 • Tilpassede kurs, seminar og foredrag

Noen referanser…